2020 metais startuoja projektas „Žingsnis link modernios treniruoklių salės“

2020 m. sporto klubas „Liūto narvas“ pradeda įgyvendinti bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas projektą sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas „Žingsnis link modernios treniruoklių salės“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 iki 2021-12-31.

Projekto santrauka:

Projektu siekiama įtraukti į sporto veiklą visas miesto bendruomenės grupes, sprendžiant gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, užimtumo didinimo problemas. Pagrindinės tikslinės grupės, į kurias bus orientuoti projekto veiksmai ir priemonės tai dabartiniai užsiėmimus lankantys dalyviai ir naujų dalyvių įtraukimas (moterų, senjorų ir asmenų su negalia). Projekto tikslas – sukurti sąlygas jaunimo ir bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, sveikos gyvensenos per kūno kultūrą ir sportą populiarinimui. Darniai mėgėjų sporto plėtrai, sunkiosios atletikos, dvikovės sporto šakoms, gimnastikos populiarinimui visuomenėje atliepiant 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo principus, tikslus bei prioritetus. Siekiant skatinti visų tikslinių grupių gyventojų įsitraukimą į organizuotas ir savarankiškas kūno kultūros ir sporto veiklas, rengti sportininkus, būtina atnaujinti ir plėsti esamos sporto bazės uždara infrastruktūrą, kuri tarnauja nuo 1997 metų. Vienas iš veiksnių (iš ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO), stabdančių subalansuotą kūno kultūros ir sporto plėtrą Švenčionių rajone – bloga sporto bazių infrastruktūros būklė, jos trūkumas, todėl uždavinys įsigyti naujus modernius treniruoklius treniruoklių salėje. Į projekto apimtį įtrauktos veiklos tiesiogiai prisidės prie projekto uždavinių įgyvendinimo.