Sutartis - taisyklės

1. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau - nariai), privalo atidžiai susipažinti su taisyklėmis. 

2. Prieš pradedant lankytis sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl nario sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankatntis sporto klube, tenka klubo nariui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina nariui dėl jo sveikatos ir gyvybės padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl sporto klubo kaltės.

3. Nariai, norintys naudotis sporto klubo paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti terminuotą abonementą. Sporto klubo narių asmens duomenis tvarko sporto klubo paslaugų teikimo sutarties sudarymo tikslu: 

3.1. Narių apskaitos programos pildymui, taisyklių sutarties pasirašymui, sąskaitos faktūros išrašymui: vardas, pavardė, el. pašto adresas, asmens kodas, gyv. vietos adresas. 

3.2. Sutartis-taisyklė nuo pasirašymo datos galioja vienus metus, po vienerių metų baigia galioti, atnaujinama tik nario prašymu.  

3.3. Asmens duomenys sporto klube saugomi neilgiau kaip 2 metus. 

4. Nei ligos, nei kitais atvejais nario mokesčio galiojimo laikas neatidedamas (nepratęsiamas), kitais atvejais mokama už paslaugas.

5. Nariui  persigalvojus nebesportuoti, pinigai nebegražinami.  Jis turi teisę  panaudoti abonementą savo nuožiūra – padovanoti, atiduoti, parduoti.

6. Sporto klubo nariai turi nevėluoti sumokėti už sportavimą. 

7. Sporto klubas neatsako už narių asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti nario daiktai sporto klube saugomi 30 dienų. 

8. Nariai, atsivedę mažamečius vaikus, juos prižiūri patys. Prašome, kad vaikai sporto salėse nebūtų ir nelakstytų, tai trukdo sportuojantiems susikaupti treniruotės metu, didelė traumų tikimybė (gali susižeisti). 

9. Vaikai iki 14 metų į Sporto klubo treniruoklių salę neįleidžiami. Vaikai iki 16 metų, įsigiję lankytojo nario abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, į Sporto klubą  įleidžiami tik su tėvais arba globėjais, įsigijusiais nario abonementą arba vienkartinę aspilankymo paslaugą. Paaugliai iki 18 metų, įsigiję nario abonementą ar vienkartinę apsilankymo paslaugą, įleidžiami tik su tėvų ar už jį visiškai atsakingų suaugusių asmenų parašu. 

10. Nariai aerobikos/kovos menų sale gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Pavėlavus ilgiau nei 10 minučių, treneriai turi teisę neįleisti nario į vykstantį užsiėmimą. 

11. Nariai Sporto klubo patalpose privalo:

- dėvėti tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;

- susipažinti su  esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, bei naudoti Sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį.  Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;

- prieš atliekant pratimą, ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;

- atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į numatytą vietą;

- netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis;

- nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

12. Nariams Sporto klubo patalpose draudžiama:

- būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;

- fotografuoti ar filmuoti be Sporto klubo administracijos raštiško ar žodinio leidimo;

- įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.

13. Sporto klubo administracija turi teisę keisti kainas, tvarkaraščius ir instruktorius.

14. Sporto klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių taisyklių, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir Nario, pažeidusio taisykles, neįleisti į Sporto klubą.

15. Praleidęs mokėjimų terminus, Narys, Sporto klubo "Liūto narvas" reikalavimu, sumoka delspinigius po 0.02% už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos. 

(Visi klientai, susipažinę su taisyklėmis, pasirašo specialiame žurnale)

16.Sporto klubo narys - asmuo, lankantis sporto klubą 3 mėnesius, turi teisę parašyti prašymą tapti klubo nariu, iki tol Jūs esate klientas, mokantis už paslaugas.

Dėkojame, kad laikotės nurodytų taisyklių ir tvarkos.
Mes visada laukiame Jūsų.