Pradedam vykdyti sporto projektą "Išnaudok galimybę judėti" 2020-2023 m.m.

2020 m. sporto klubas „Liūto narvas“ pradeda įgyvendinti bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas projektą Švenčionių rajono bendruomenei „Išnaudok galimybę judėti“.

Projekto santrauka:

Projektu siekiama įtraukti į sporto veiklą visas miesto bendruomenės grupes, sprendžiant gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, užimtumo didinimo problemas. Pagrindinės tikslinės grupės, į kurias bus orientuoti projekto veiksmai ir priemonės tai dabartiniai užsiėmimus lankantys dalyviai, o svarbiausia naujų dalyvių įtraukimas (vaikų, moterų, senjorų ir asmenų su negalia). Projekto tikslas – sukurti sąlygas jaunimo ir bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, sveikos gyvensenos per kūno kultūrą ir sportą populiarinimui. Norime pritraukti kuo daugiau gyventojų: senjorus, vaikus, jaunimą iki 29 metų, asmenis su negalia, kad jie galėtų naudotis teikiamomis sporto klubo paslaugomis, organizuojant naujas treniruočių paslaugas ir pritaikyti aplinką, sudaryti sąlygas neįgaliųjų integravimui į sporto veiklas kartu su kitais klubo nariais. Numatytos veiklos: „Neįgaliųjų sveikatingumo užsiėmimai“,“Senjorų mankšta“ „Supažindinti vaikus su sporto klubo fizinio aktyvumo užsiėmimais“, „Mokytojo kūno balansas“ „X-fit užsiėmimas“.