Sporto klubo taisyklės ir sutartis

1. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau - nariai), privalo atidžiai susipažinti su taisyklėmis.

2. Prieš pradedant lankytis sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl nario sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankatntis sporto klube, tenka klubo nariui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina nariui dėl jo sveikatos ir gyvybės padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl sporto klubo kaltės.

3. Nariai, norintys naudotis sporto klubo paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti terminuotą abonementą. Sporto klubo narių asmens duomenis tvarko sporto klubo paslaugų teikimo sutarties sudarymo tikslu:

3.1. Narių apskaitos programos pildymui, taisyklių sutarties pasirašymui, sąskaitos faktūros išrašymui: vardas, pavardė, el. pašto adresas, asmens kodas, gyv. vietos adresas.

3.2. Sutartis-taisyklė nuo pasirašymo datos galioja vienus metus, po vienerių metų baigia galioti, atnaujinama tik nario prašymu.

3.3. Asmens duomenys sporto klube saugomi neilgiau kaip 2 metus.

4. Nei ligos, nei kitais atvejais nario mokesčio galiojimo laikas neatidedamas (nepratęsiamas), kitais atvejais mokama už paslaugas.

5. Nariui persigalvojus nebesportuoti, pinigai nebegražinami. Jis turi teisę panaudoti abonementą savo nuožiūra – padovanoti, atiduoti, parduoti.

6. Sporto klubo nariai turi nevėluoti sumokėti už sportavimą.

7. Sporto klubas neatsako už narių asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti nario daiktai sporto klube saugomi 30 dienų.

8. Nariai, atsivedę mažamečius vaikus, juos prižiūri patys. Prašome, kad vaikai sporto salėse nebūtų ir nelakstytų, tai trukdo sportuojantiems susikaupti treniruotės metu, didelė traumų tikimybė (gali susižeisti).

9. Vaikai iki 14 metų į Sporto klubo treniruoklių salę neįleidžiami. Vaikai iki 16 metų, įsigiję lankytojo nario abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, į Sporto klubą įleidžiami tik su tėvais arba globėjais, įsigijusiais nario abonementą arba vienkartinę aspilankymo paslaugą. Paaugliai iki 18 metų, įsigiję nario abonementą ar vienkartinę apsilankymo paslaugą, įleidžiami tik su tėvų ar už jį visiškai atsakingų suaugusių asmenų parašu.

10. Nariai aerobikos/kovos menų sale gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Pavėlavus ilgiau nei 10 minučių, treneriai turi teisę neįleisti nario į vykstantį užsiėmimą.

11. Nariai Sporto klubo patalpose privalo:- dėvėti tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;- susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, bei naudoti Sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;- prieš atliekant pratimą, ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;- atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į numatytą vietą;- netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis;- nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

12. Nariams Sporto klubo patalpose draudžiama:- būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;- fotografuoti ar filmuoti be Sporto klubo administracijos raštiško ar žodinio leidimo;- įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.

13. Sporto klubo administracija turi teisę keisti kainas, tvarkaraščius ir instruktorius.

14. Sporto klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių taisyklių, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir Nario, pažeidusio taisykles, neįleisti į Sporto klubą.

15. Praleidęs mokėjimų terminus, Narys, Sporto klubo "Liūto narvas" reikalavimu, sumoka delspinigius po 0.02% už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos. (Visi klientai, susipažinę su taisyklėmis, pasirašo specialiame žurnale)

16.Sporto klubo narys - asmuo, lankantis sporto klubą 3 mėnesius, turi teisę parašyti prašymą tapti klubo nariu, iki tol Jūs esate klientas, mokantis už paslaugas.

Dėkojame, kad laikotės nurodytų taisyklių ir tvarkos. Mes visada laukiame Jūsų.

Naudojimosi Sporto klubo Liūto Narvas svetaine taisyklės:

Šiose sąlygose ir taisyklėse nurodomos taisyklės ir reglamentai, taikomi naudojantis "Liūto Narvo" svetaine, randamą čia: www.liutonarvas.lt.

Pasiekę šią svetainę, mes tikimės, kad sutinkate su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis. Jei nesutinkate su visomis šio puslapio nurodytomis sąlygomis ir taisyklėmis, prašome nedelsiant nutraukti naudojimąsi "Liūto Narvo" svetaine.

Slapukai:

Ši svetainė naudoja slapukus, kad padėtų pritaikyti jūsų interneto naršymo patirtį. Pasiekdami "Liūto Narvo" svetainę, sutinkate naudoti būtinuosius slapukus.

Slapukas yra tekstinė failo, kurį jūsų kompiuteryje įrašo svetainės serveris, versija. Slapukais negalima vykdyti programų arba plisti virusams jūsų kompiuterio sistemai. Slapukai yra unikalūs jums ir gali būti nuskaityti tik svetainės serverio, kuris juos jums išdavė, domeno.

Mes galime naudoti slapukus renkant, saugant ir sekant informaciją statistiniais arba rinkodaros tikslais svetainės veikimo užtikrinimui. Jūs turite galimybę sutikti arba atmesti opcioninius slapukus. Yra būtinų slapukų, kurie yra būtini svetainės veikimui, ir jūsų sutikimo jiems nereikia, nes jie visuomet veikia. Atminkite, kad priimdami būtinus slapukus, jūs taip pat sutinkate su trečiųjų šalių slapukais, kurie gali būti naudojami per trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, jei tokių paslaugų naudojatės mūsų svetainėje, pavyzdžiui, vaizdo langui, kurį teikia trečiosios šalys ir integruotas į mūsų svetainę.

Licencija:

Išskyrus atvejus, kai kitaip nurodyta, "Liūto Narvas" ir/arba jo teisės turėtojai turi intelektinės nuosavybės teises visiems turiniams, prieinamiems "Liūto Narvo" svetainėje. Visos intelektinės nuosavybės teisės saugomos. Jūs galite pasiekti šį turinį "Liūto Narvo" tik savo asmeniniam naudojimui, vadovaudamiesi šiomis sąlygomis ir taisyklėmis nustatytomis apribojimais.

Jūs negalite:

 • Kopijuoti arba publikuoti turinį iš "Liūto Narvo".

 • Parduoti, nuomoti arba sublijuoti turinį iš "Liūto Narvo".

 • Reprodukuoti, dauginti arba kopijuoti turinį iš "Liūto Narvo".

 • Platinimas "Liūto Narvo" turinio.

Šis susitarimas įsigalios nuo šiandienos datos.

Šios svetainės dalys siūlo vartotojams galimybę paskelbti ir keistis nuomonėmis ir informacija tam tikrose svetainės vietose. "Liūto Narvas" nefiltruoja, nekeičia, neviešina ir nevertina komentarų prieš juos pateikiant svetainėje. Komentarai neatspindi "Liūto Narvo", jo atstovų ir/arba filialų nuomonės. Komentarai atspindi asmens nuomonę, kuris paskelbė savo nuomonę. Iki šio leidžiamas taikyti galiojančių įstatymų apimtis "Liūto Narvas" nebus atsakingas už komentarus ar bet kokias nuostatas, žalą ar išlaidas, atsirandančias ir/ar patirtas dėl bet kokio komentarų.

Liūto Narvas pasilieka teisę stebėti visus komentarus ir pašalinti bet kokius komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias sąlygas ir taisykles.

Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad:

 • Jūs turite teisę paskelbti komentarus mūsų svetainėje ir turite visus reikalingus leidimus ir sutikimus tai padaryti;

 • Komentarai neinvazuoja jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant autorių teise, patentu ar prekės ženklu, trečiųjų šalių;

 • Komentarai neturi jokio šmeižto, apkalbos, įžeidžiančio, nešvaraus ar kitaip neteisėto turinio, kuris pažeistų privatumą;

 • Komentarai nebus naudojami siekiant verslo ar reklamos, nebus naudojami komercinėms veikloms ar neteisėtai veiklai skatinti.

Jūs suteikiate Liūto Narvui neekskliuzyvinę licenciją naudoti, kopijuoti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, kopijuoti ir redaguoti bet kurį jūsų komentarą bet kokiomis ir visomis formomis, formatais arba priemonėmis.

Nuorodos į mūsų turinį:

Šios organizacijos gali daryti nuorodas į mūsų svetainę be išankstinio rašytinio sutikimo:

 • Valstybės institucijos;

 • Paieškos sistemos;

 • Naujienų portalai;

 • Internetinio katalogo platintojai gali daryti nuorodas į mūsų svetainę taip pat, kaip jie tai daro su kitų sąraše esančių verslų svetainėmis; ir

 • Viso universiteto akredituoti verslai, išskyrus ne pelno organizacijas, labdaros pirkinių prekybos centrus ir labdaros fondus, kurie negali daryti nuorodų į mūsų svetainę.

Šios organizacijos gali daryti nuorodas į mūsų namų puslapį, į publikacijas ar kitą svetainės informaciją, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nesukelia klaidingų įspūdžių; (b) nesukuria klaidingos įspūdžio, kad mes suteikiame paramą, patvirtinimą arba pritarimą nuorodininkui ir jo produktams ir/ar paslaugoms; ir (c) telpa nuorodininko svetainės kontekste.

Mes gali apsvarstyti ir patvirtinti kitas nuorodos prašymus iš šių organizacijų:

 • Garsūs vartotojų ir/arba verslo informacijos šaltiniai;

 • Dot.com bendruomenės svetainės;

 • Asociacijos ar kitos grupės, atstovaujančios labdaros organizacijas;

 • Internetinio katalogo platintojai;

 • Interneto portalai;

 • Apskaitos, teisės ir konsultavimo firmos; ir

 • Švietimo institucijos ir prekybos asociacijos.

Mes patvirtinsime nuorodos prašymus iš šių organizacijų, jei nuspręsime, kad: (a) nuoroda neatrodo nepalankiai nei mums, nei mūsų akredituotiems verslams; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų apie mus; (c) nuorodos matomumo nauda kompensuoja Liūto Narvo nebuvimą; ir (d) nuoroda yra bendrosios informacijos kontekste.

Šios organizacijos gali daryti nuorodas į mūsų namų puslapį, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nesukelia klaidingų įspūdžių; (b) nesukuria klaidingos įspūdžio, kad mes suteikiame paramą, patvirtinimą arba pritarimą nuorodininkui ir jo produktams ar paslaugoms; ir (c) telpa nuorodininko svetainės kontekste.

Jei esate viena iš organizacijų, išvardytų 2 punkte ir norite daryti nuorodas į mūsų svetainę, privalote mus informuoti siųsdami el. laišką adresu Liūto Narvas. Prašome nurodyti savo vardą, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, sąrašą visų URL, iš kurių ketinate daryti nuorodas į mūsų svetainę, ir sąrašą URL adresų mūsų svetainėje, į kuriuos norite daryti nuorodas. Laukite 2-3 savaičių atsakymui.

Patvirtintos organizacijos gali daryti nuorodas į mūsų svetainę taip:

 • Naudodami mūsų įmonės pavadinimą; arba

 • Naudodami uniforminį resursų vietos adresą, į kurį darysite nuorodą; arba

 • Naudodami bet kokią mūsų svetainės aprašymą, kuris tinka pagal kontekstą ir formato turinyje ant svetainės, galite įdėti nuorodą.

Liūto Narvo logotipo ar kitų vaizdinių naudojimas nuorodoms be prekės ženklo licencijos sutarties nebus leidžiamas.

Turinio atsakomybė:

Mes neatsakysime už bet kokį turinį, kuris atsiranda jūsų svetainėje. Jūs sutinkate mus ginti nuo visų pretenzijų, kurios yra keliamos jūsų svetainėje. Jokios nuorodos neturėtų atrodyti ant jokios svetainės, kuri gali būti interpretuojama kaip šmeižiančioji, obsceniška arba kriminalinė, arba pažeidžianti, kitaip pažeidžianti arba skatinanti pažeidimą ar kitą trečiųjų šalių teisių pažeidimą.

Teisių rezervavimas:

Mes pasiliekame teisę paprašyti jūsų pašalinti visas nuorodas arba konkrečią nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę pagal mūsų prašymą. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šiuos sąlygų ir nuorodų politikos pakeitimus. Nuolat jungdamiesi prie mūsų svetainės, jūs sutinkate būti susietas ir laikytis šių nuorodų sąlygų.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės:

Jei radote bet kokią nuorodą mūsų svetainėje, kuri yra įžeidžianti dėl bet kokios priežasties, galite mus nemokamai informuoti bet kuriuo metu. Mes svarstysime prašymus pašalinti nuorodas, tačiau mes neesame įsipareigoję tai padaryti arba tiesiogiai jums atsakyti.

Mes neužtikriname, kad informacija šioje svetainėje yra teisinga. Mes ne garantuojame jos pilnumo ar tikslumo, taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė liks prieinama arba kad medžiaga svetainėje bus nuolat atnaujinama.

Atsisakymas:

Maksimaliai leidžiama teisės aktų nustatyta apimtimi mes atsisakome visų pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Šiame atsisakyme niekas:

 • Neapriboja ar neatsako už mūsų ar jūsų atsakomybę dėl mirties ar kūno sužalojimo;

 • Neapriboja ar neatsako už mūsų ar jūsų atsakomybę dėl apgaulingos ar klaidinančios atstovavimo;

 • Neapriboja jokių mūsų ar jūsų atsakomybės būdu, kuris nėra leidžiamas pagal taikomą teisę; arba

 • Neišskiria jokios mūsų ar jūsų atsakomybės, kurią gali būti uždrausta išskirti pagal taikomą teisę.

Šioje skyriaus ir kitur šiame atsisakyme nustatyti apribojimai ir draudimai dėl atsakomybės: (a) priklauso nuo ankstesniojo pastraipos; ir (b) taikomi visos atsakomybės, kylančios iš šio atsisakymo, įskaitant atsakomybę dėl sutarties, dėl neturtinės žalos ir dėl statutinių pareigų pažeidimo.

Kol svetainė ir informacija bei paslaugos svetainėje teikiamos nemokamai, mes neatsakysime už jokios prigimties nuostolius ar žalą.